1629 01
Zahrada Inzerce 0 Comments

Na co si dát pozor při návrhu podzemního zavlažovacího systému?

Pouštíte se do návrhu a instalace vlastního podzemního zavlažovacího systému a chcete si vše udělat svépomocí? Potom byste měli vědět, na co se při této činnosti zaměřit a čemu se naopak vyhnout. Víte, jaké jsou nejdůležitější komponenty systému a jak postupovat při jeho návrhu?

Vytvořte si plánek

Plně postačí plánek pozemku nejlépe v měřítku 1:100, díky němuž se vyhnete zbytečnému počítání reálných rozměrů. Na tento plánek začněte postupně rozkreslovat zavlažovací trysky. Počítejte s tím, že pro použití na otevřeném prostranství je potřeba použít trysky s rozstřikem 360 °, do rohů pak ty, které mají rozstřik 90 °. Hranice pozemku zase dobře obhospodaří trysky rozstřikující vodu v úhlu 180 °. Při návrhu trysek se zamyslete nad tím, jak je seskládat tak, aby byl zavlažován celý pozemek. Hlídejte si však počet postřikovačů, respektive to, aby součet jejich průtoků nepřekročil průtok vody ve vodovodním řádu, na který chcete celou soustavu napojit. Ideálně si do plánku pište ke každé trysce i hodnoty průtoků.

Počet trysek přizpůsobte vydatnosti zdroje

Ať již plánujete zavlažovací systém napojit na vodovodní řad anebo jej zásobovat z nádrže s vodou, měli byste mít jistotu, že tlak, který bude v celé soustavě, bude dostatečný pro to, aby voda dosáhla až do nejzazších míst soustavy. Při budování systému zásobeného z nádrže počítejte s tím, že bude potřeba zajistit tlak vody alespoň 2 bary. Ten můžete získat buď samospádem, tedy tím, že umístíte nádrž s vodou do dostatečné výšky anebo využít čerpadla pro závlahy, které si se zajištěním dostatečného tlaku také bezpečně poradí.

Pozor na zamrzání vody

Vzhledem k tomu, že podzemní zavlažovací systémy se obvykle nacházejí v hloubce, která v zimě promrzá, je potřeba zajistit možnost odtoku vody ze systému. Na nejnižší bod každé větve proto počítejte s instalací drenážního ventilu, který zajistí vsakování odtékající vody. Tento ventil funguje tak, že se při poklesu tlaku v potrubí otevře a naopak při jeho vzrůstu uzavře. Díky tomu budete mít jistotu, že v trubkách po vypuštění systému po sezóně nezůstane žádná voda, která by mohla zmrznout a být příčinou následného popraskání trubek.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.