Dřevo je materiál přírodního původu, a právě proto je nám velmi blízké. S vůní tohoto materiálu se nám vybaví krásné lesy a majestátnost stromů. Právě proto se k používání dřeva stále vracíme a rádi vybíráme nábytek nebo dekorace z tohoto materiálu. Dřevo je krásné, odolné a funkční. Jeho přizpůsobivost vůči podmínkám vlhkosti ve vzduchu může být občas choulostivá, avšak uvědomme si, že několik století staré lidové domky, které můžeme spatřit ve skanzenech, jsou vybudovány rovněž z tohoto „choulostivého“ materiálu.

Člověk a dřevo

Lidé od počátku existence využívali dřevo z důvodu jeho snadné dostupnosti, ze začátku především ke stavebním účelům nebo pro výrobu jednoduchých nástrojů a náčiní. Postupně se začalo dřevo používat i pro výrobu dopravních prostředků. Dřevo je materiál, jenž nás inspiruje, proto ovlivnilo i umění – začalo se používat i pro tvorbu jednoduchých ozdob a sošek.

Dřevo neodmyslitelně patří k folkloru naší země. V mnoha regionech České republiky nalezneme historicky velmi hodnotné dřevěné domy, často zvané dřevěnicemi, stodoly nebo i kostely a honosnější stavby ze dřeva. Řezbářství a rukodělné práce ze dřeva mají hlubokou tradici. Většinou se z tohoto materiálu vyrábělo každodenně používané předměty, jako třeba misky, lžíce, máselnice, formy na máslo nebo sýr, úly pro včelaře, sudy, hračky, ale také třeba truhly, skříně nebo jiný nábytek. Nebylo neobvyklé tyto dřevěné výrobky dále dekorovat různými ornamenty buď vyřezáváním detailů, nebo použitím barev.

Truhlařina těžká dřina

Se dřevem je úzce spjatá i oblast truhlařiny, čili řemeslo výroby nábytku ze dřeva. Truhlář se zabývá především řezáním dřeva na pile, následným hoblováním a obrušováním dřevěných prken nebo hranolů, vrtáním, lepením a lakováním. Základními pracovními nástroji truhláře jsou pila, dláto a hoblík. Stolařina se netýká pouze samotné výroby nábytku, může se jednat i o opravy starších kusů nebo historické restaurování. U práce se dřevem je potřeba brát v potaz charakter tohoto materiálu. Každý druh dřeva má jinou tvrdost, věk a místo původu daného kmene má také na dřevo a způsob jeho dalšího použití velký vliv. Rovněž fakt, zda bylo dřevo zdravé, nebo bylo poškozeno kůrovcem a jinými škůdci určí to, zda bude dřevo použitelné pro výrobu, nebo nikoli. Při tvorbě produktu ze dřeva se truhlář musí zamyslet nad tím, k čemu bude daný předmět sloužit a jaké vlastnosti mu chce dát, dle takového klíče zvolí vhodný druh dřeva a postup práce.

Dřevěné výrobky jsou krásné a příjemné na dotek i pohled, proto je nevytěsňujme z našeho života umělými materiály, které nám nic neříkají, avšak dejme prostor právě dřevu, za kterým se skrývá příroda, folklor a tradice.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.